บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านคุณภาพ
การให้บริการขนส่งสินค้าเป็นเลิศ
ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
2. พัฒนาการบริการขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งพัฒนาการบริการขนส่งสินค้า สู่ประชาคมอาเซี่ยน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การบริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า

วัตถุประสงค์บริษัท

เพื่อบริหารงานด้านการขนส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาค ในราชอาณาจักรไทย

ประวัติความเป็นมา

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ยินดีให้บริการด้วยรอยยิ้ม
พัฒนา
การขนส่งสินค้า
ที่มีคุณภาพ
สู่ประชาคม
อาเซียน

พ.ศ . 2539
บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด จัดตั้ง และดำเนินกิจการขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ณ จังหวัด ปราจีนบุรี
พ.ศ . 2541
ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2541
พ.ศ . 2544
ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เป็นนิติบุคคล
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2559
บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เป็นนิติบุคคล
ประเภท บริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559
ทะเบียนเลขที่ 0105559147809
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ที่อยู่:
เลขที่ 39/65 ซอยประชาอุทิศ 91 ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 • ใส่ใจ สร้างความปลอดภัย
  และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • มีระบบ GPS ผ่าน google
  ตรวจเช็คสถานะรถ
  ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีรถใหม่ไว้คอยสำรองกรณีฉุกเฉิน
 • มาตรฐานการดูแลจัดระบบรถ
  เหมาะสมกับแผนงาน

ผู้บริหาร

ปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล
ปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล
ประธานบริษัท
การให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
อย่างมีคุณภาพ ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค
ในราชอาณาจักรไทย

ข่าวสาร

YokNews ทันทุกเหตุการณ์ ครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่ง

เป้าหมายขององค์กร

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด เข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม ยานยนต์ เคมี วิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ความสำเร็จในการให้บริการขนส่งสินค้า เกิดจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และการบริหารจัดการ ร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อีกทั้งบริษัท ฯ มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในความพร้อมที่จะให้บริการด้านการขนส่งอย่างครบวงจร ด้วยระดับมาตรฐานสากล ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าอันมีค่าได้ถึงจุดหมายปลายทางครบถ้วนตรงเวลา และปลอดภัย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับลูกค้า ความพึงพอใจ และความไว้วางใจของลูกค้า คือ เป้าหมายอันสูงสุดของเรา

ติดต่อสอบถาม

อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อเรา ครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่ง