23/08/2016

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การบริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของลูกค้า

 

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด