การอบรมและทดสอบ ระบบ Transportation Control – Siam Aisin

เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ ระบบ Transportation Control - Siam Aisin โดยทางบริษัท สยามไอซิน จํากัด ได้มีการจัดทําระบบ Transportation Control ระหว่างบริษัทกับบริษัทขนส่งขึ้น จึงได้เข้ามาติดตั้งระบบ Transportation Control ให้กับฝ่าย Logistics และติดตั้ง Application Transportation Control ให้กับพนักงานขับรถของบริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด และทดสอบระบบการประสานงานระหว่างบริษัท สยามไอซิน จำกัด กับบริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดส่ง ให้ดียิ่งขึ้น