ทำอย่างไรหาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) รอบที่ 2 เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่หากเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศไทย เราควรรับมืออย่างไร?

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า โดยทั่วไปเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะเริ่มเย็นลง อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด รวมถึง โควิด-19 ก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคหนึ่งด้วย

ถึงแม้ว่าขณะนี้ในประเทศไทยจะไม่พบการระบาดระหว่างประชากรไทยในประเทศ พบเพียงแต่การติดเชื้อจากกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะออกมา อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดระลอก 2 อีกทั้งโรงเรียนเริ่มมีกำหนดเปิดเทอม ดังนั้นทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่

มาตรการในการป้องกันโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  1. ล้างมือบ่อยๆ
  2. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
  3. รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น
  4. การกำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
  5. มีการสัมผัสกันระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
  6. หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน หรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ

ความเสี่ยงของการระบาดระลอก 2 ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะหากเกิดขึ้นจริง สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบแรกแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย