นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของเลี้ยงอาหารให้น้องๆ ที่โรงเรียนเมตตาวิทยา และบริจาคเงินให้กับทางสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวัฒน์สุนทร
โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทร กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้น้องๆ ที่โรงเรียนเมตตาวิทยา และบริจาคเงินให้กับทางสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยเพื่อจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ขาดไปให้กับเด็กกำพร้าทุกคน

361030