มอบขนมและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬานักเรียน “นาหลวงเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทร กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้เข้ามอบขนมและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬานักเรียน "นาหลวงเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๖