ร่วมปลูกป่าบนพื้นดิน ปลูกป่าโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

"วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด และประธานกรรมการบริหารบริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ร่วมปลูกป่าบนพื้นดิน ปลูกป่าโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง นายจ้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม"