ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก ทั้งนี้ในนามของ บริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ขอแสดงความมุทิตาจิตที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตราชการอย่างสง่างาม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ