วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

ที่มาวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทย
เมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานของไทยก็มีปัญหามากขึ้นเช่นกัน ทำให้พบปัญหา จนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งต่อมาในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมา
👉🏻ติดตามข่าวสาร ครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่งได้ที่
Website: www.yrk.co.th
Facebook: @yokyrk
LineAt: @yokyrk