วันที่ 27 มีนคม 2567 อบรม “โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯในงานที่มีการประสบอันตรายสูง”

วันที่ 27 มีนคม 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีจัดการอบรม "โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯในงานที่มีการประสบอันตรายสูง"