สนับสนุนเงินการแข่งขันฟุตบอล บึงมาลย์ คัพ ครั้งที่ 26

นายธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท วิวัฒน์สุนทร กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้สนับสนุนเงินการแข่งขันฟุตบอล บึงมาลย์ คัพ ครั้งที่ 26