อบรบ หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถส่งชิ้นส่วน

อบรบ หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถส่งชิ้นส่วน
(Maker Transport Safety training)
ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2566 แบบ Online โดยมี
วิทยากรจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดอบรมในครั้งนี้

โดย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบในการขับขี่ในโรงงาน และความปลอดภัยต่างๆในการขนส่ง