เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด