หจก.หยกรุ่งเรืองขนส่ง มอบทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหยกรุ่งเรืองขนส่ง โดยมี นาง ปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล ประธานบริษัท
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสปนาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ครบรอบ 59 ปี

1

2

3

4

5