มอบชุดกีฬาแก่โรงเรียนสายมิตรศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหยกรุ่งเรืองขนส่ง นำโดยคุณอภิวัชร มัญชุสุนทรกุล ผู้จัดการทั่วไป
มอบเสื้อกีฬาแก่โรงเรียนสายมิตรศึกษา

2

1