Yok News ต้อนรับสมาชิกใหม่ 2560 สู่ครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจอาเซียน ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า