บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

 

   บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือการนำเอาระบบมาตรฐานสากล หรือที่รู้จักกันในนามของมาตรฐานระบบ ISO (International Organization for Standardization) เป็นแกนหลักเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและช่วยในการควบคุมจัดการลดปัญหาและผลกระทบในกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทุกระบบงานขององค์กร
โดยได้รับการยกเว้น

1.ยกเว้นข้อกำหนด 7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามตรวจวัดเนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัดหยกรุ่งเรืองขนส่งไม่มีเครื่องมือในการตรวจติดตามและตรวจวัด

2.ยกเว้นข้อกำหนด 8.3 องค์กรต้องจัดทำและดำเนินการรักษากระบวนการออกแบบและการพัฒนาที่เป็นเหมาะสมเนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัดหยกรุ่งเรืองขนส่งไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ได้รับการรับรองคุณภาพโดย UKAS : United Kingdom Accreditation Service

ISO 9001

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 :2015