หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

+++ Yok News +++

หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559  บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด

นำโดย คุณธัญญ์นิธิ วิวัฒน์สุนทรกุล รองประธานบริษัท พร้อมด้วย

จิตอาสา ชมรม ไปทุกที่ที่มีทาง นำสิ่งของไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หยกรุ่งเรืองขนส่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ช่วยเหลือสังคม