หยกรุ่งเรือง ขนส่ง ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

+++ Yok News +++

บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

หยกรุ่งเรือง ขนส่ง ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดโป่งไผ่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด  นำโดย คุณปุณยวีร์ วิวัฒน์สุนทรกุล ประธานบริษัท

ทีมบริหาร และพนักงานครอบครัวหยกรุ่งเรืองขนส่งทุกคน ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ณ วัดโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ร่วมถวายจตุปัจจัยทอดผ้าพระกฐิน

ข่าวสาร บริษัท หยกรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด